Program wsparcia psychologicznego i wczesnej interwencji
dla okazjonalnych lub problemowych użytkowników marihuany lub haszyszu oraz ich rodzin i bliskich.

Stworzyliśmy Kurs wyłącznie dla użytkowników marihuany, haszyszu i innych przetworów konopi. Zapraszamy na kwalifikacje wszystkich, którzy mają wątpliwości dotyczące swojego używania i doświadczają negatywnych skutków palenia marihuany, min.: trudności w nauce, problemów zawodowych, konfliktów w rodzinie, kłótni w związku, problemów prawnych, pogorszonego samopoczucia. To wyjątkowa okazja dla osób, które pierwszy raz chcą ograniczyć używanie marihuany lub w ogóle przestać ją palić, jak i tych wszystkich, którzy mają już za sobą nieudane samodzielne próby kontroli używania.

Udział w kursie jest bezpłatny i aktualnie realizowany online!

W ramach Kursu realizujemy

Program Candis

10 indywidualnych sesji terapeutycznych z zastosowaniem terapii poznawczo – behawioralnej, dialogu motywującego i treningu umiejętności psycho-społecznych.

Konsultacje specjalistyczne psychologa z opracowaniem diagnostycznym

Konsultacje są elementem procesu kwalifikacyjnego do udziału w projekcie. Prowadzone są w celu przeprowadzenia adekwatnej rekrutacji do programu lub wsparcia procesu prowadzonych działań krótkoterminowych.

Wsparcie indywidualne dla osób żyjących z użytkownikami przetworów konopi

Wsparcie dla rodziców i partnerów użytkowników z elementami edukacji i interwencji kryzysowej.

Wykłady dydaktyczne dla użytkowników przetworów konopi z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia

Wykłady uzupełniające wiedzę zdobytą w ramach działań krótkoterminowych, wzbogacone o wiadomości z zakresu funkcjonowania mózgu oraz zdrowego stylu życia.

Wsparcie grupowe dla kobiet żyjących z użytkownikami przetworów konopi

Cykl spotkań, zamkniętej grupy wsparcia dedykowanej partnerkom użytkowników przetworów konopi, prowadzonej w oparciu o proces grupowy.

Zapisz się do naszego projektu już dziś!

  1. Skontaktuj się z koordynatorem mailowo, telefonicznie
  2. Umów się na konsultację w dogodnym terminie
  3. Wybierz optymalną ofertę
  4. Ustal termin kolejnej wizyty

Warunki udziału w Kursie: wiek powyżej 16 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica na udział w Kursie.

Zgłoszenia do Kursu

Koordynator: Natalia Magreta - Łupińska


Finansowanie projektu

Organizator projektu